ЈУТЈУБЕРИ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ГОВОРНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА

Authors

  • Александар Новаковић

Keywords:

дискурсна истраживања, настава српског језика, говор јутјубера, Јутјуб у настави, говор ученика

Abstract

У раду се анализира говор јутјубера и његови могући утицаји на језички израз ученика основних и средњих школа. Спроведена истраживања показују да ученици већи део слободног времена проводе поред рачунара пратећи Јутјуб-канале. Дискурсном анализом четири сата видео-материјала утврђено је да говор јутјубера припада разговорном функционалном стилу. Карактерише га поједностављена граматичка структура и сиромашан језички израз. Имајући у виду социокогнитивну теорију и чињеницу да ученици уче посматрајући (и слушајући) друге, говор јутјубера представља негативан пример употребе српског језика у званичним приликама
и потенцијалну опасност по говор ученика. Стога аутор на крају рада препоручује начине за сузбијање таквог утицаја на говор ученика.

Downloads

Download data is not yet available.

References

АГАЗИО И БАКЛИ 2009: Agazio, J., & Buckley, K. „An untapped resource: Using YouTube in nursing education”. Nurse Educator, 34(1) (2009): 23−28.

БЕРК 2009: Berk, R. A. „Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvU in the college classroom”. International Journal of Teaching and Learning, 5(1) (2009), 1−21.

БЕРК 2009Б: Berk, R. A. „Teaching strategies for the net generation”. Transformative Dialogues: Teaching & Learning Journal Volume, 3(2) (2009): 1−24.

БУРК И ДР. 2009: Burke, S. C., Snyder, S., & Rager, R. C. „An assessment of faculty usage of YouTube as a teaching resource”. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 7(1) (2009): 1−8.

ВЕСТЕНБЕРГ 2016: Westenberg, Willma. The influence of YouTubers on teenagers. Twente: University of Twente, 2016.

ВИЛИЈАМС И ЧИН 2010: Williams, J., & Chinn, S. J. „Using Web 2.0 to support the active learning experience”. Journal of Information Systems Education, 20(2) (2010), 165−175.

ВОТКИНС И ВИЛКИНС 2011: Watkins, Jon, Wilkins, Michael. „Using YouTube in EFL Classroom”. Language Education in Asia, Volume 2, Issue 1 (2011), 113−119.

ВУЛЕТИЋ 1977: Vuletić, B.. Kultura govora. Zagreb: Zavod za fonetiku Filozofskog fakulteta, 1977.

ГАЗДИЋ-АЛЕРИЋ 2009: Gazdić-Alerić, T. Stilska obilježja političkoga govora: doktorska disertacija. Zagreb, 2009.

ГИБСОН 2016: Gibson, Margaret. ,,YouTube and bereavement vlogging: Emotional exchange between strangers”. Journal of Sociology, vol. 52(4) (2016), 613−645.

ДАФИ 2008: Duffy, P. (2008). „Engaging the YouTube google-eyed generation: Strategies for using Web 2.0 in teaching and learning”. The Electronic Journal of e-Learning, 6(2) (2008), 119−130.

ДУРБАБА 2010: Дурбаба, Оливера. ,,Особености рестрингованог кода друштвене мреже фејсбук (Facebook) на интернету: ’Evo me faceboochim’”.

Научни састанак слависта у Вукове дане 39/1, Језик и култура, Београд: МСЦ (2010), 265−277.

ЈАЊИЋ 2008: Јањић, Марина. Савремена настава говорне културе у основној школи. Нови Сад: Змај, 2008.

ЈАЊИЋ 2012: Јањић, Марина. „Језик фејсбука – нови идентитет глобалистичких комуникација”, Српски језик XVII, серија I 2012, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика Београд (2012), 559−577.

ЈУТЈУБ 2007: Јутјуб званична статистика, https://www.youtube.com/yt/press/ statistics.html

КАПЛАН И ХАНЛЕЈН 2010: Kaplan, A. M. & Haenlein, M. „Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Business Horizons, 53 (2010), 59−68.

КИНГ И ДР. 2009: King, S., Greidanus, E., Carbonaro, M., Drummond, J., & Patterson, S.. „Merging social networking environments and formal learning environments to support and facilitate interprofessional instruction”. Med Educ Online, 14(5) (2009). 1−9.

КЛИФТОН И МАН 2011: Clifton, A., & Mann, C.. „Can YouTube enhance student nurse learning?”. Nurse Education Today, 31(4) (2011), 311−313.

КРИСТАЛ 2001: Crystal, David. Language and the Internet. Cambridge: CUP, 2001.

МИЛЕР И ДОЛАРД 1941: Miller, Neal, and John Dollard. Social Learning and Imitation. New Haven. CT: Yale University Press, 1941.

ОКСФОРДСКИ РЕЧНИК 2016: https://en.oxforddictionaries.com/definition/ youtuber (приступљено: 30. јануар 2017).

ПЈЕТРУЋКА 2016: Pietruszka, Magdalena. ,,Watching people playing games: Asurvey of presentational techniques in most popular game-vlogs”. Res Rhetorica 4 (2016), 54−69.

РУД И ДЕ ВИЛЕР 2011: Roodt, S., & De Villiers, C. „Using YouTube as an innovative tool for collaborative learning at undergraduate level in tertiary education”. Proceedings of the AIS SIG-ED IAIM 2011 Conference, 2011.

СНЕЛСОН И ПЕРКИНС 2009: Snelson, C., & Perkins, R. A. „From silent film to YouTube: Tracing the historical roots of motion picture technologies in education”. Journal of Visual Literacy, 28(1) (2009), 1−27.

ТЕРАНТИНО 2011: Terantino, J. M. „Emerging technologies YouTube for foreign languages: You have to see this video”. Language Learning and Technology, 15(1) (2011), 10−16.

ХУРСТ 2015: Hurst, M. „Social-Cognitive Learning Theory: Definition and Examples” (2015).

ЏОУНС, КАТРЕЛ 2011: Jones T, Cuthrell K. „YouTube: Educational potentials and pitfalls”. Computers in the Schools 28 (2011), 75–85.

Downloads

Published

2020-09-19