УТИЦАЈ ПАНДЕМИЈЕ НА ПРИЛОГЕ ЛЕТОПИСА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Authors

  • Душан Ж. Петровић

Keywords:

корона, пандемија, Летопис Матице српске, књижевни часописи

Abstract

Предмет рада је испитивање фрекфенције употребе речи које се тичу ковид пан-
демије у Летопису Матице српске и тумачење прилога у којима се претраживане речи
јављају. Након прегледа теоријске литературе о утицају пандемије на језик и књижевност,
анализирамо корпус истраживања који чини двадесет и једна свеска поменутог часописа.
Други део рада посвећен је тумачењу конкретних књижевних и књижевнонаучних прило-
га како бисмо приказали у којим деловима текста се претраживане речи јављају и како оне
утичу на саме текстове. Поред књижевних прилога (из рубрике Поезија и проза), примећу-
јемо и учесталост претраживаних речи у осталим рубрикама Летописа, чиме се показује
значајан утицај пандемије на све прилоге изабраног књижевног часописа.

Downloads

Download data is not yet available.

References

BARRETT, Elizabeth. „Storytelling and poetry in the time of coronavirus”. Irish Journal of Psychological Medicine, 37/4 (2020): p. 278–282.

BOGUTOVAC, Dubravka. „Da ti globalna pamet stane. Osvrt na filozofska osmišljavanja pandemije i literarna osmišljavanja karantene”. Književna smotra, Vol. 53 (2021), No. 201(3): str. 119–123.

ČOLOVIĆ, Ivan. Virus u pesmi. https://pescanik.net/virus-u-pesmi/ <4. 11. 2022.>

IGLESIAS, Gabino. Are we ready for COVID-19 as a central theme in literature?. https://www.npr.org/2022/02/24/1079823095/are-we-ready-for-covid-19-as-a-central-theme-in-literature <4. 11. 2022.>

MARKOVIĆ, Jordana. „Ulazak korone u srpski jezički sistem”. Ishodišta, br. 7 (2021): str. 163–176. [orig.] МАРКОВИЋ, Јордана. „Улазак короне у српски језички систем”. Исходишта, бр. 7 (2021): стр. 163–176.

MATKOVIĆ MIKULČIĆ, Katja. „Književnost u doba pandemija/epidemija”. Novi uvez, God. XIX, br. 34 (2021): str. 11–17.

ŠAPONJA, Predrag. „Kako je pandemija promenila čitalačke navike u Americi”. Letopis Matice srpske, knjiga 507, sveska 6 (2021): str. 1049–1052. [orig.] ШАПОЊА, Предраг. „Како је пандемија променила читалачке навике у Америци”. Летопис Матице српске, књига 507, свеска 6 (2021): стр. 1049–1052.

Извори

ANTANASIJEVIĆ, Sonja. „Cipela glavu čuva”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska ½ (2021): str. 44–51. [orig.] АНТАНАСИЈЕВИЋ, Соња. „Ципела главу чува”. Летопис Матице српске, Књига 508: свеска ½ (2021), стр. 44–51.

ANUŠIĆ, Anđelko. „Kuda god sam pošao, na svoj grob sam stizao”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 3 (2021): str. 272–283. [orig.] АНУШИЋ, Анђелко. „Куда год сам пошао, на свој гроб сам стизао”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 3 (2021): стр. 272–283.

BERIĆ ĐUKIĆ, Vesna. „Možda osama, neočekivana”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska 6 (2021): str. 877–880. [orig.] БЕРИЋ ЂУКИЋ, Весна. „Можда осама, неочекивана?”. Летопис Матице српске, Књига 508, свеска 6 (2021): стр. 877–880.

HAMOVIĆ, Dragan. „Počasne straže”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 3 (2021): str. 284–287. [orig.] ХАМОВИЋ, Драган. „Почасне страже”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 3 (2021): стр. 284–287.

IRINEJ, Episkop bački. „Srpska pravoslavna terminologija koja se odnosi na umiranje i smrt”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 5 (2021): str. 779–783. [orig.] ИРИНЕЈ, Епископ бачки. „Српска православна терминологија која се односи на умирање и смрт”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 5 (2021): стр. 779–783.

LOMOVIĆ, Boško. „Pesme sa terase”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 5 (2021): str. 694–698. [orig.] ЛОМОВИЋ, Бошко. „Песме са терасе”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 5 (2021): стр. 694–698.

MARIĆEVIĆ BALAĆ, Jelena. „Pesnik – arheolog priče”. Letopis Matice srpske, Knjiga 509, sveska 4 (2022): str. 678–681. [orig.] МАРИЋЕВИЋ БАЛАЋ, Јелена. „Песник – археолог приче”. Летопис Матице српске, Књига 509, свеска 4 (2022): стр. 678–681.

MARKOVSKI, Stefan. „Poslednja noć nad nebeskom vodom”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska ½ (2021): str. 60–63. [orig.] МАРКОВСКИ, Стефан. „Последња ноћ над небеском водом”. Летопис Матице српске, Књига 508, свеска ½ (2021): стр. 60–63.

PAVLOVIĆ, Ranko. „Zidovi, balkon, čvor”. Letopis Matice srpske, Knjiga 506, sveska ½ (2020): str. 54–62. [orig.] ПАВЛОВИЋ, Ранко. „Зидови, балкон, чвор”. Летопис Матице српске, Књига 506, свеска ½ (2020): стр. 54–62.

PETROV, Aleksandar. „Erosova sveska”. Letopis Matice srpske, Knjiga 506, sveska 4 (2020): str. 411–420. [orig.] ПЕТРОВ, Александар. „Еросова свеска”. Летопис Матице српске, Књига 506, свеска 4 (2020): стр. 411–420.

PETROV, Aleksandar. „Ko vlada istorijom”. Letopis Matice srpske, Knjiga 506, sveska 4 (2020): str. 461–476. [orig.] ПЕТРОВ, Александар. „Ко влада историјом?”. Летопис Матице српске, Књига 506, свеска 4 (2020): стр. 461–476.

PISAREV, Đorđe. „Život se lagano selio na krovove Grada”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 3 (2021): str. 261–263. [orig.] ПИСАРЕВ, Ђорђе. „Живот се лагано селио на кровове Града”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 3 (2021): стр. 261–263.

RADOIČIĆ, Milan. „Sećanje i bivstvovanje”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 6 (2021): str. 1030–1032. [orig.] РАДОИЧИЋ, Милан. „Сећање и бивствовање”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 6 (2021): стр. 1030–1032.

STOJANOVIĆ, Dragan. „Čitati Cum grano salis”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 3 (2021): str. 402–412. [orig.] СТОЈАНОВИЋ, Драган. „Читати Cum grano salis”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 3 (2021): стр. 402–412.

ŠAPONJA, Predrag. „Izdavaštvo u doba korone”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 3 (2021): str. 449. [orig.] ШАПОЊА, Предраг. „Издаваштво у доба короне”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 3 (2021): стр. 449.

ŠAPONJA, Predrag. „Dvesta godina Dostojevskog”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 4 (2021): str. 640–641. [orig.] ШАПОЊА, Предраг. „Двеста година Достојевског”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 4 (2021): стр. 640–641.

ŠAPONJA, Predrag. „Kako je pandemija promenila čitalačke navike u Americi”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 6 (2021): str. 1049–1052. [orig.] ШАПОЊА, Предраг. „Како је пандемија променила читалачке навике у Америци”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 6 (2021): стр. 1049–1052.

ŠAPONJA, Predrag. „Francuska štiti male knjižare”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska 6 (2021): str. 980. [orig.] ШАПОЊА, Предраг. „Француска штити мале књижаре”. Летопис Матице српске, Књига 508, свеска 6 (2021): стр. 980.

ŠURJANAC, Nikolina. „Svetlo i tamno sunce u zbirci Doktor Haos Aleksandra Petrova”. Letopis Matice srpske, Knjiga 509, sveska 4 (2022): str. 673–678. [orig.] ШУРЈАНАЦ, Николина. „Светло и тамно сунце у збирци Доктор Хаос Александра Петрова”. Летопис Матице српске, Књига 509, свеска 4 (2022): стр. 673–678.

VALENSUELA, Luisa. „Da li žena pristupa jeziku drugačije od muškarca?”. Letopis Matice srpske, Knjiga 507, sveska 5 (2021): str. 824–830. [orig.] ВАЛЕНСУЕЛА, Луиса. „Да ли жена приступа језику другачије од мушкарца?”. Летопис Матице српске, Књига 507, свеска 5 (2021): стр. 824–830.

VUČIĆ, Zoran. „Linija života”. Letopis Matice srpske, Knjiga 509, sveska ½ (2022): str. 72–75. [orig.] ВУЧИЋ, Зоран. „Линија живота”. Летопис Матице српске, Књига 509, свеска ½ (2022): стр. 72–75.

VUKAŠINOVIĆ, Veroljub. „Biti pesma”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska 3 (2021): str. 223–226. [orig.] ВУКАШИНОВИЋ, Верољуб. „Бити песма”. Летопис Матице српске, Књига 508, свеска 3 (2021): стр. 223–226.

VUKSANOVIĆ, Miro. „Oteto od korone”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska 5 (2021): str. 693–699. [orig.] ВУКСАНОВИЋ, Миро. „Отето од короне”. Летопис Матице српске, Књига 508, свеска 5 (2021): стр. 693–699.

ZUBAC, Pero. „Izbrisano iz sećanja”. Letopis Matice srpske, Knjiga 508, sveska 5 (2021): str. 617–619. [orig.] ЗУБАЦ, Перо. „Избрисано из сећања”. Летопис Матице српске, Књига 508, свеска 5 (2021): стр. 617–619.

ŽIVANOVIĆ, Nikola. „Doživljaj i hram”. Letopis Matice srpske, Knjiga 506, sveska ½ (2020): str. 158–161. [orig.] ЖИВАНОВИЋ, Никола. „Доживљај и храм”. Летопис Матице српске, Књига 506, свеска ½ (2020): стр. 158–161.

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES