ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ГОДИШЊАКА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК

Authors

  • Татјана Г. Трајковић

Keywords:

Годишњак за српски језик, Департман за србистику Ниш, српски језик и књижевност, филологија

Abstract

У раду се даје преглед издања Годишњака за српски језик, научног гласила Де-
партмана за србистику Филозофског факултета у Нишу. Обухваћено је двадесет бројева
који су излазили у периоду од 1990. до 2022. године. Рад је конципиран на следећи начин:
1. историјски осврт на настајање и трајање Годишњака, 2. помињање важнијих аутора и
институција, 3. преглед радова према филолошким областима. Овим радом подсећа се на
35 година постојања Департмана за србистику на Филозофском факултету Универзитета у
Нишу, чији је рад пратило објављивање овог часописа.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, Sveska 1, Niš: Filozofski fakultet, 1990.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija: Srpski jezik i književnost, sveska 2–3, Niš: Filozofski fakultet, 1991–1992. [orig.] Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија: Српски језик и књижевност, свеска 2–3, Ниш: Филозофски факултет, 1991–1992.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija: Srpski jezik i književnost, sveska 4–5, Niš: Filozofski fakultet, 1996. [orig.] Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија: Српски језик и књижевност, свеска 4–5, Ниш: Филозофски факултет, 1996.

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, Serija: Srpski jezik i književnost, sveska 6, Niš: Filozofski fakultet, 1998. [orig.] Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија: Српски језик и књижевност, свеска 6, Ниш: Филозофски факултет, 1998.

Godišnjak za srpski jezik i književnost, Godina XIV, broj 7, Niš: Filozofski fakultet, 2003. [orig.] Годишњак за српски језик и књижевност, Година XIV, број 7, Ниш: Филозофски факултет, 2003.

Godišnjak za srpski jezik i književnost, Godina XX, broj 8, Niš: Filozofski fakultet, 2006. [orig.] Годишњак за српски језик и књижевност, Година XX, број 8, Ниш: Филозофски факултет, 2006.

Godišnjak za srpski jezik i književnost, Godina XXII, broj 9, Niš: Filozofski fakultet, 2009. [orig.] Годишњак за српски језик и књижевност, Година XXII, број 9, Ниш: Филозофски факултет, 2009.

Godišnjak za srpski jezik i književnost, Godina XXIII, broj 10, Niš: Filozofski fakultet, 2010. [orig.] Годишњак за српски језик и књижевност, Година XXIII, број 10, Ниш: Филозофски факултет, 2010.

Godišnjak za srpski jezik 2011–2022: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/godisnjak-za-srpski-jezik [orig.] Годишњак за српски језик 2011–2022: https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/godisnjak-za-srpski-jezik

Tatjana G. Trajković, Nadežda D. Jović: Bibliografija Godišnjaka za srpski jezik (1990–2021). Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 2022. [orig.] Татјана Г. Трајковић, Надежда Д. Јовић: Библиографија Годишњака за српски језик (1990–2021). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 2022.

https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/monografije/2022/bibliografija-godisnjaka-za-srpski-jezik-19902021

Downloads

Published

2023-05-12

Issue

Section

ТЕМАТ O КЊИЖЕВНИМ ЧАСОПИСИМА / CHAPTER ABOUT LITERARY MAGAZINES