Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) ЗНАЧАЈ ЦИТАТА ИЗ 111. ПСАЛМА У ПРОЛОГУ КАРЕЈСКОГ ТИПИКА Abstract   PDF (Cрпски)
Дарко Крстић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) НОВОБРДСКИ КЊИЖЕВНИЦИ XV ВЕКА Abstract   PDF (Cрпски)
Александра Костић-Тмушић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) СТАРА СРПСКА ПОЕЗИЈА У ИЗБОРУ ВАСКА ПОПЕ Abstract   PDF (Cрпски)
Ана Рочкомановић
 
No 2 (2010): PHILOLOGIA MEDIANA 2 (2010) РЕФЛЕКСИ УСМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ПОЕЗИЈИ ЗА ДЕЦУ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА – ЗАСТУПЉЕНОСТ И ФУНКЦИЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Тамара Грујић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) СРПСКО-МАЂАРСКЕ АНТОЛОГИЈЕ НОВИЈЕГ И НАЈНОВИЈЕГ ДОБА (1881–1928) Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Циндори-Шинковић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) БРАНКО МИЉКОВИЋ И СТЕФАН МАЛАРМЕ (поетичке сродности и разлике) Abstract   PDF (Cрпски)
Марија Јефтимијевић-Михајловић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ФЕНОМЕН ФАНДОРИН – АКУЊИНОВ ПРАГМАТИЧНИ ПОСТМОДЕРНИЗАМ ИЛИ ШОУБИЗНИС У КЊИЖЕВНОСТИ Abstract   PDF (Cрпски)
Дејан Милутиновић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ ПОСТУПЦИ У РОМАНУ ЗОВЕМ СЕ ЦРВЕНО ОРХАНА ПАМУКА Abstract   PDF (Cрпски)
Марјана Ћосовић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) КЊИЖЕВНА КРИТИКА ИЗМЕЂУ ПРОИЗВОЉНОГ И АУТЕНТИЧНОГ ТУМАЧЕЊА ДЕЛА Abstract   PDF (Cрпски)
Ана Стишовић-Миловановић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) BOGRANDOVO VIĐENJE DISKURZIVNOG I DEKONSTRUKCIJSKOG PROUČAVANJA JEZIKA Abstract   PDF (Cрпски)
Milena Kostić
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) STRATEGIJE UBEĐIVANJA U DISKURSU MULTILEVEL KOMPANIJA Abstract   PDF (Cрпски)
Sonja Miletić, Branimir Stanković
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) FOTOGRAFIJA I NJEN JEZIK Abstract   PDF (Cрпски)
Miloš Babić
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЗМАЈЕВА ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦУ И УСМЕНА ЕПСКА ПОЕЗИЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Тамара Грујић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ЉУБАВИ ЛАЗЕ КОСТИЋА (Између Ленке Дунђерске и Јулке Паланачке) Abstract   PDF (Cрпски)
Жана Пејановић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) ШАЛА И САТИРА ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА АБУКАЗЕМА Abstract   PDF (Cрпски)
Мирјана Станић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) КОМЕДИОГРАФСКИ СМИЈЕХ МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА МОРСКОГ Abstract   PDF (Cрпски)
Горан Максимовић
 
No 3 (2011): PHILOLOGIA MEDIANA 3 (2011) МОТИВ ЉУБАВНОГ ТРОУГЛА У СРПСКОЈ НАРАТИВНОЈ ПРОЗИ 19. И ПРВЕ ДЕЦЕНИЈЕ 20. ВЕКА Abstract   PDF (Cрпски)
Татјана Ивановић
 
No 10 (2018): PHILOLOGIA MEDIANA 10 (2018) A COMPARISON OF TWO DIFFERENT APPROACHES IN TEACHING AND ASSESSING YOUNG EFL LEARNERS’ PRONUNCIATION Abstract   PDF (Cрпски)
Danica M. Jerotijević Tišma
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) A NOVEL APPROACH TO TEACHING THE IPA CHART AND PHONEMIC TRANSCRIPTION: INSIGHTS AND IMPLICATIONS Abstract   PDF (Cрпски)
Danica M. Jerotijević Tišma, Jelena R. Danilović Jeremić
 
No 8 (2016): PHILOLOGIA MEDIANA 8 (2016) A SHORT OVERVIEW OF PREFIXED VERBS IN ENGLISH AND SERBIAN Abstract   PDF (Cрпски)
Nikola M. Tatar
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ALHAMIJADO KNJIŽEVNOST OPŠTI POGLED Abstract   PDF (Cрпски)
Fuad A. Baćićanin
 
No 11 (2019): PHILOLOGIA MEDIANA 11 (2019) APPLICABILITY OF WEB TOOLS: NEARPOD AND FORMATIVE IN TEACHING OF MORPHOLOGY Abstract   PDF
Marina Janjić, Nataša Stojanović
 
No 5 (2013): PHILOLOGIA MEDIANA 5 (2013) ARGUMENTACIJSKI MODEL STEPHENA TOULMINA: USPOREDNA ANALIZA SLOVENSKOG I HRVATSKOG OSNOVNOŠKOLSKOG UDŽBENIČKOG DISKURSA Abstract   PDF (Cрпски)
Svjetlana Ž. Janković-Paus
 
No 9 (2017): PHILOLOGIA MEDIANA 9 (2017) À PROPOS D’UN TEXTE EN FRANÇAIS SUR LA LANGUE DES SLAVES Abstract   PDF (Cрпски)
Selena M. Stanković
 
No 4 (2012): PHILOLOGIA MEDIANA 4 (2012) „АХИ­ЛЕ­ЈЕВ ШТИТ“ ВИ­СТА­НА ХЈУ ОД­НА: ЕК­ФРА­ЗА КАО МЕ­ТА­ПО­Е­ЗИ­ЈА Abstract   PDF (Cрпски)
Дубравка Ђ. Поповић Срдановић
 
1 - 25 of 525 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>